Müzik ve Ritim Etkinliği

Müzik ve Ritim Etkinliği

Çocuklarımızın var olan ritim duygularını ortaya çıkarmak ve desteklemek, müzikal seslerdeki seçiciliği sağlamak ve ezgisel belleğini geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalardır.

Karınca Yuvası Kreş

Sizin Çocuklarınız Bizim Çocuklarımız