Fen ve Doğa Etkinliği

Fen ve Doğa Etkinliği

Fen ve doğa etkinliklerinde deneyler ve bakış açılarını geliştirici yakın çevre gezileri yapılmaktadır. Bu etkinlikler çocuklarımızın problem çözme becerilerini destekleyen, neden – sonuç ilişkilerini kurabilecekleri ortamlar oluşturarak bilim ve teknolojinin eğlenceli yanlarını ön plana çıkaran çalışmalardır.

Karınca Yuvası Kreş

Sizin Çocuklarınız Bizim Çocuklarımız